Vindkraft möter motstånd – även ute till havs

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vindkraftverk till havs har blivit hoppet för mer och klimatvänlig el utan att störa lokalbefolkningens utsikt på det vis landburen vindkraft gör. Nu vaknar dock protesterna här med. Fisket och fiskarna har fått tungt stöd för sitt motstånd.

”Det får inte bli någon negativ påverkan på ekosystem och marin havsmiljö,” meddelade strängt den holländske ledamoten Peter van Dalen i Europaparlamentet.

I juli 2021 fick han fick nästan alla Europaparlamentariker med sig på att bromsa in utbyggnadsplanerna för vindkraft till havs, med 667 ja-röster mot bara 11 nej.

För EU-kommissionen är den starka reaktionen en ovälkommen nyhet. EU har åtagit sig att bli klimatneutralt till år 2050 vilket kräver stora förändringar. Men alla reformidéer möter protester från någon part.

Vindkraft är normalt populärt, en fossilfri energikälla som råkar vara väldigt billig. Nackdelen är att det visar sig svårt att hitta platser där vindkraftverken kan ställas upp utan att lokalbefolkningen gör invändningar.

Vindkraft till havs ter sig som en perfekt lösning. De hamnar utom synhåll för de allra flesta. Ett extra plus är att vinden blåser så mycket starkare till havs. EU-kommissionen har därför avsatt av en miljardbudget för att pressa upp vindproduktionen från dagens kapacitet på 12 GW till minst 300 GW år 2050. Kort sagt, Europas hundratals vindkraftverk till havs med totalt över 5 000 vindmöllor ska mångdubblas på ganska kort tid.

Peter van Dalen

Det är här som EU-parlamentarikern Peter van Dalen kommer in. I hans hemland Nederländerna har fiskarna protesterat kraftigt mot det slags planer. Från att ha tagit mindre än en procent av deras vanliga fiskevatten, kommer utbyggnaden av vindkraft till havs stjäla en fjärdedel minst av deras fiskevatten, anklagar de, och hävdar att kraftverken dessutom orsakar fiskedöd omkring sig.

I Frankrike demonstrerar samtidigt fiskarna vid Atlantkusten i vattnen runt bygget av ett nytt vindkraftverk som de dessförinnan förgäves försökt att stoppa via domstol. Att protesterna kommer just här beror på att 85 procent av offshore-vinden finns just i Europas norra fiskevatten.

För såväl en snabbt växande europeisk vindkraftsindustri med globala ambitioner, liksom för EUs klimatplaner, är protesterna en missräkning. Men värre ändå vore om Europaparlamentet bestämde sig för att gå emot planerna på att satsa stort till havs, en av EUs två lagstiftare. Då kan det bli mycket besvärligt att genomföra satsningen. Det räcker nämligen inte med att göra dagens mängd el fossilfri. EU-länderna förväntas använda minst 50 procent extra el år 2050.

Vad Europaparlamentet krävde i sin resolution från juli 2021, är garantier att det inte uppstår skador på den marina miljön av kraftverksbyggen. Det är svårt i sig. Vindkraftverk beräknas hålla mellan 25 och 30 år. När de ska tas ner får inte heller miljöskador uppstå, enligt resolutionen.

Dessutom måste yrkesfiskarna fortsatt erbjudas samma tillgång till fiskevatten. Varje EU-land bör enligt parlamentarikerna hålla områden som kan kallas för traditionella fiskevatten fria från kraftverken.

Det nya förslaget

Det finns inget enskilt kommissionsförslag utan EU-kommissionen presenterade i november 2020 sin strategi för att öka vindkraften till havs mångfalt – från 12 GWs kapacitet idag till 300 GW år 2050.

Detta ska göras genom flera olika slag av satsningar. Bland annat ska det ske genom att styra investeringar via EUs ram för stora, gemensamma infrastruktur: Trans European Network, vidare genom att höja kraven på EU-länderna att formulera maritima planer, att organisera ett industriforum för nödvändig leverantörskedja och att underlätta för tillståndsgivning till havsetableringar.

Totalt nämns kostnader som 800 miljarder euro varav största delen förväntas komma från privata investerare.

Sveriges inställning

Sverige saknar en nationell plan för storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Men regeringen har låtit Hav- och Vattenmyndigheten föreslå en svensk havsplanering som är under beredande. Statliga Svenska Kraftnät har utsett lämpliga platser för vindkraft till havs. Statliga energibolaget Vattenfall drar upp egna planer för att delta i satsningarna.

Formalia kring beslutet

Inget i nuläget.

Vad händer nu?

Oklart.

Fler frågor

Läs mer…

Ingen rättsstat – inga EU-pengar

Efterskalvet av coronapandemin skakar om Europas ekonomi och många, många miljarder har letats fram för att lindra smällen. Med de stora summorna väcks också frågor om makt och om EU nu är på väg att vinna mer.

En europeisk räddningstjänst

Sommaren och hösten 2017 drog skogsbränder och stormar över hela södra Europa och in över de brittiska öarna. Minst 200 människor dog. En mörknande himmel kunde ses ända bort på svenska västkusten.

Rätten att få reparerat – för jordklotets skull

Att den amerikanska tidskriften och mode-ikonen Vogue uppmärksammar småländska skogsägare är ovanligt. Men smarta klimatlösningar intresserar många och Södra Skogsägarna har just en sådan: En process för att återvinna textilier så att de kan bli modeplagg på nytt.

Att ta tåget i Europa

Greta Thunberg tog tåget till Davos och plötsligt var det som en propp släppte och alla undrade: I dessa tider av klimatoro – varför ska det vara så svårt att åka tåg i Europa?

Zelenskyj utmanade EU och vann

”Bevisa att ni är med oss. Bevisa att ni är européer och då kan livet vinna över döden och ljuset över mörkret. Slava Ukraini!”

EU-beslutet följde inte strikt den europeiska processen. Men ibland trumfar politiken reglerna.