HÄR ÄR LÄNKARNA

Genom alla texter på denna sajt finns länkar inlagda. Här nedanför finns några av de viktigaste på nytt, samlade för enkel åtkomst.  Men här finns dessutom ännu några fler som kan vara till hjälp.

De stora EU-institutionerna:
EU-kommissionen
Press
Svenska kontoret

Europaparlamentet
Svenska kontoret

Ministerrådet
Svenska rep:en

Om EUs pengar:
EUs revisionsrätt
Olaf, utredare av EU-bedrägerier
Parlamentets budgetutskott

Europeiska centralbanken
Europeiska investeringsbanken

Brott och straff:
Europol – polissamarbetet
Eurojust – åklagarsamarbetet
EMCDDA – narkotika-övervakning
Enisa – cybersäkerhet
EUs antiterror-samordnare
EU versus Desinfo – desinformationsbekämpning
EU-domstolen
Efra – medborgerliga rättigheter
Ombudsmannen

Om svenska EU-bidragen:
Jordbruksverket
Tillväxtverket – regionala stöd
Esf-rådet – bidrag till kompetensutveckling, integration, osv
Vinnova – forskningsbidrag

Kommunalt och regionalt:
EUs regionalkommitté
Sveriges Kommuner och landsting
SKLs brysselkontor
De svenska regionernas brysselkontor


EU på universitetsnivå:
Sieps – svenska institutet för europastudier
Lunds universitets europacentrum
Göteborgs EU-experter


Medborgarorganisationer som bevakar EU:
Votewatch – vem har röstat hur
Corporate Europe Observatory – lobbying i EU
Integritywatch – makthavares möten
Statewatch – asyl och mänskliga rättigheter
Transparency International – korruption
AskTheEU – hjälp att begära ut EU-handlingar
NuclearWatch – kärnkraft och atomenergi

Europeiska tankesmedjor
Bruegel – om europeisk ekonomi
Ceps – europapolitik, brysselsbaserad
EPC – akademisk, europapolitk
Konrad Adenauer Stiftung – tysk, global
Bertelsmann Stiftung – tysk, europapolitik
Notre Europe – fransk, europapolitik och ekonomi
CER – brittisk om Europa
Carnegie – amerikansk om Europa

Förbund som bevakar pressfriheten och journalisters arbetsvillkor i Europa:
Europeiska journalisters förbund, AEJ
Europeiska journalistförbundet, EFJ