EU städar upp efter AirBnB

AirBnB var en gång nydanande men har blivit avskytt på många håll i världen. Nu vill EU städa upp denna marknad.

Ett billigt boende hos de lokala, vad kunde vara bättre? När AirBnB startade 2007 med att två unga män hyrde ut en madrass på sitt loft i San Fransisco hälsades det med stor glädje bland alla som ville resa billigt och möta människor. Minst lika förhoppningsfulla var tänkbara uthyrare som också fick träffa nya människor samtidigt som de tjänade en slant på ett outnyttjat boende. Air Bread and Breakfast blev dock till slut så populärt att succén verkar ta död på hela idén.

AirBnB blev så lönsamt att människor köpte lägenheter enbart för att hyra ut eller skapade bolag som köpte upp hela fastigheter vilket drivit upp priserna på boende i vissa områden.

Efter några år var AirBnB så utbrett till exempel i Amsterdam att innerstaden kändes tom på vanliga boende och de lokala butikerna klagade över att kunderna försvunnit. De många tillfälliga turisterna skylls i Venedig för att ha tagit över de historiska stadsdelarna men också för skräp och sopor som kastas hur som helst. Andra klagar över att turisterna festar och för oväsen långt in på nätterna när omgivningen vill sova inför nästa arbetsdag. Hotellbranschen har förstås också reagerat på många håll över att bolag satt i system att hyra ut hela fastigheter via AirBnB och kan slippa undan den skatt, de miljö- och hälsokrav och de arbetstagarregler som hotellen måste följa.

Idag har de flesta turiststäder infört begränsningar av olika slag för AirBnB-uthyrare. New York har försökt att förbjuda det helt. Berlin, Paris, Barcelona och Palma har slagit ner särskilt hårt bland europeiska städer men Tokyos åtgärder gick steget längre och nära nog stängde ner plattformen.

EU-förslaget gäller AirBnB men också andra plattformar för uthyrning som Booking.com eller Expedia, och är ett försök att städa upp i uthyrningen utan att göra det omöjligt. Det gör man t ex genom att lägga ansvar på plattformen själv. Varje uthyrare måste låta sig registreras hos myndigheterna. Dels kan de då kontrolleras för skatt och om man följer lokala regler, dels kan deras hyresgäster hitta dem om de har klagomål. Plattformen måste göra stickprovskontroller för att försäkra sig att allt går rätt till.
Varje hyresgäst ska också tilldelas ett tillfälligt registreringsnummer vilket bl a ska undanröja problem med att samma boende har hyrts ut av flera olika plattformar. Statistik om turism kan samtidigt samlas in så att myndigheterna kan se hur läget är i tider när för stor turism blivit ett växande problem på många platser.

Plattformen AirBnB har själva sagt att de välkomnar EUs regler som kan införa lika villkor på hela den europeiska marknaden (Europa är världens största turistdestination). På andra marknader, som tex i USA, saknas det slags enhetliga regler.

Det nya förslaget

Förslaget skapar insyn i korttidsuthyrning av boende via online-plattformar. Värden måste då lämna viss information och dokumentation till behörig myndighet innan man kan börja hyra ut. Online-plattformarna måste en gång i månaden på ett automatiserat sätt sända uppgifter över uthyrda nätter och gäster till myndigheterna. Enklare rapporteringsmöjligheter planeras för små plattformar och mikroplattformar. Det gäller inte hotell eller pensionat som omfattas av andra regler och inte heller campingar, osv.

Kraven gäller bara de medlemsstater som har infört registrering av korttidsuthyrning av boende. Sverige har inte något registerkrav idag.

Sveriges inställning

Svenska regeringen välkomnar förslaget och håller öppet att man kan komma att föreslå registreringskrav på korttidsboende även i Sverige.

Formalia kring beslutet

EUs ministerråd enades om sin inställning till förslaget i mars 2023. Europaparlamentet planerade en omröstning hösten 2023. Det är en förordning vilket innebär att det träder i kraft ganska omedelbart och inte behöver införas som en svensk lag.

Förslaget baseras på artikel 114 i EU-fördraget, vilket är det ordinarie förfarandet med krav på kvalificerad majoritet i ministerrådet och enkel majoritet i Europaparlamentet.

Vad händer nu?

Parlamentet väntas bli klar under hösten och då kan förhandlingar inledas med ministerrådet om en gemensam version av förslaget.

Fler frågor

Rapportör i Europaparlamentet, Kim van Sparrentak
Presstjänsten i EUs ministerråd (område: inre marknaden)
EU-kommissionens presstjänst (område: inre marknaden)
Svenska finansministerns presskontakter
Visit Swedens presskontakter

Läs mer…

Har någon sett min laddare?

EU har tröttnat på att vänta på tillverkarna – nu tänker man kräva en laddare som funkar till alla mobiltelefoner, surfplattor och hörlurar. Detta förväntas vara till godo både miljön och människors sinnesro.

Direktiv för din frukost

Om frukt i marmelad och socker i apelsinjuicen borde det vara enkelt att enas. Men det visar sig lätt bli en blandad kompott.

En europeisk åklagare för att skydda EU-kassan

Att lura EU-kassan på pengar låter sig göras lite lättare om man opererar i flera länder samtidigt. EU har skaffat sig en särskild åklagare för att stoppa bedrägerier på 50 miljarder euro om året.

Svartarbete stryps åt

Utnyttjandet av arbetare i jordbruket, trädgårdsnäringen och i svensk skogsindustri, kan ibland likna slaveri. Jordbruket är en sektor med stora säsongsvisa behov av lågutbildad arbetskraft. Det är ett scenario som gjort för att utnyttja utsatta människor, allra oftast dem utan arbets- eller uppehållstillstånd. Läs mer i vår senaste artikel om hur EU ställer sig till det.

Livslångt lärande på riktigt

Tänk att få åka på kurs varje år i ett ämne man väljer själv – med bibehållen lön. Eller att spara ihop sina veckor för att satsa på den där trädgårdsmästarutbildningen man drömt om istället för att hänga kvar som revisor. Just så ser EUs vision ut.