Sök
Stäng denna sökruta.

EU städar upp efter AirBnB

AirBnB var en gång nydanande men har blivit avskytt på många håll i världen. Nu vill EU städa upp denna marknad.

Ett billigt boende hos de lokala, vad kunde vara bättre? När AirBnB startade 2007 med att två unga män hyrde ut en madrass på sitt loft i San Fransisco hälsades det med stor glädje bland alla som ville resa billigt och möta människor. Minst lika förhoppningsfulla var tänkbara uthyrare som också fick träffa nya människor samtidigt som de tjänade en slant på ett outnyttjat boende. Air Bread and Breakfast blev dock till slut så populärt att succén verkar ta död på hela idén.

AirBnB blev så lönsamt att människor köpte lägenheter enbart för att hyra ut eller skapade bolag som köpte upp hela fastigheter vilket drivit upp priserna på boende i vissa områden.

Efter några år var AirBnB så utbrett till exempel i Amsterdam att innerstaden kändes tom på vanliga boende och de lokala butikerna klagade över att kunderna försvunnit. De många tillfälliga turisterna skylls i Venedig för att ha tagit över de historiska stadsdelarna men också för skräp och sopor som kastas hur som helst. Andra klagar över att turisterna festar och för oväsen långt in på nätterna när omgivningen vill sova inför nästa arbetsdag. Hotellbranschen har förstås också reagerat på många håll över att bolag satt i system att hyra ut hela fastigheter via AirBnB och kan slippa undan den skatt, de miljö- och hälsokrav och de arbetstagarregler som hotellen måste följa.

Idag har de flesta turiststäder infört begränsningar av olika slag för AirBnB-uthyrare. New York har försökt att förbjuda det helt. Berlin, Paris, Barcelona och Palma har slagit ner särskilt hårt bland europeiska städer men Tokyos åtgärder gick steget längre och nära nog stängde ner plattformen.

EU-förslaget gäller AirBnB men också andra plattformar för uthyrning som Booking.com eller Expedia, och är ett försök att städa upp i uthyrningen utan att göra det omöjligt. Det gör man t ex genom att lägga ansvar på plattformen själv. Varje uthyrare måste låta sig registreras hos myndigheterna. Dels kan de då kontrolleras för skatt och om man följer lokala regler, dels kan deras hyresgäster hitta dem om de har klagomål. Plattformen måste göra stickprovskontroller för att försäkra sig att allt går rätt till.
Varje hyresgäst ska också tilldelas ett tillfälligt registreringsnummer vilket bl a ska undanröja problem med att samma boende har hyrts ut av flera olika plattformar. Statistik om turism kan samtidigt samlas in så att myndigheterna kan se hur läget är i tider när för stor turism blivit ett växande problem på många platser.

Plattformen AirBnB har själva sagt att de välkomnar EUs regler som kan införa lika villkor på hela den europeiska marknaden (Europa är världens största turistdestination). På andra marknader, som tex i USA, saknas det slags enhetliga regler.

Det nya förslaget

Förslaget skapar insyn i korttidsuthyrning av boende via online-plattformar. Värden måste då lämna viss information och dokumentation till behörig myndighet innan man kan börja hyra ut. Online-plattformarna måste en gång i månaden på ett automatiserat sätt sända uppgifter över uthyrda nätter och gäster till myndigheterna. Enklare rapporteringsmöjligheter planeras för små plattformar och mikroplattformar. Det gäller inte hotell eller pensionat som omfattas av andra regler och inte heller campingar, osv.

Kraven gäller bara de medlemsstater som har infört registrering av korttidsuthyrning av boende. Sverige har inte något registerkrav idag.

Sveriges inställning

Svenska regeringen välkomnar förslaget och håller öppet att man kan komma att föreslå registreringskrav på korttidsboende även i Sverige.

Formalia kring beslutet

EUs ministerråd enades om sin inställning till förslaget i mars 2023. Europaparlamentet planerade en omröstning hösten 2023. Det är en förordning vilket innebär att det träder i kraft ganska omedelbart och inte behöver införas som en svensk lag.

Förslaget baseras på artikel 114 i EU-fördraget, vilket är det ordinarie förfarandet med krav på kvalificerad majoritet i ministerrådet och enkel majoritet i Europaparlamentet.

Vad händer nu?

Parlamentet väntas bli klar under hösten och då kan förhandlingar inledas med ministerrådet om en gemensam version av förslaget.

Fler frågor

Rapportör i Europaparlamentet, Kim van Sparrentak
Presstjänsten i EUs ministerråd (område: inre marknaden)
EU-kommissionens presstjänst (område: inre marknaden)
Svenska finansministerns presskontakter
Visit Swedens presskontakter

Läs mer…

Gonatt för fossilbilen

Efter 2035 får bilar på fossilbränsle inte säljas i EU. Biltillverkarna är redo och kanske rentav snabbare än lagstiftarna den här gången.

Jorden vi ärvde – marken den gröna

Föreställ er att EU skulle reglera var vi bygger bostadsområden eller vägar… Detta är faktiskt nästa klimatinsats som EU-kommissionen förväntar sig av oss – att skydda orörd mark för klimatet och ekosystemens skull.

Svenskt skogsbruk i EUs fokus

I en klimatstrid har Sverige den ovana rollen som miljövännernas fiende. Det handlar om svenskt skogsbruk och där stundar nu batalj på flera fronter.

Nya regler ska stoppa körkortsflykt inom EU

En trafikfarlig förare fick sitt körkort indraget i Sverige men köpte ett nytt i Rumänien att fortsätta köra med på svenska vägar. Nya körkortsregler från EU kan sätta stopp för det.

Rätten att få reparerat – för jordklotets skull

Att den amerikanska tidskriften och mode-ikonen Vogue uppmärksammar småländska skogsägare är ovanligt. Men smarta klimatlösningar intresserar många och Södra Skogsägarna har just en sådan: En process för att återvinna textilier så att de kan bli modeplagg på nytt.