Flyga mindre eller flyga klimatsmart?

Det har blivit flygbolagens tur att dra ner på det fossila bränslet – men det får ta sin tid.  Flyg är en tuff bransch och EU-ledarna vill inte slå ut sina bolag.

 

EUs klimatarbete skjuter in sig på varje del av samhällsekonomin men hittills har flyget och fartygen klarat sig väldigt lindrigt undan det slags tunga klimatbördor som annat näringsliv har ålagts. I EUs utsläppshandel till exempel, där bolag åläggs att betala för sina utsläpp, har flyget generöst nog tilldelats gratiskvoter för 85 procent av sina utsläpp.

EU-regeringarna hanterade först flyget via ett globalt avtal och det var väldigt lindrigt. 2019 fick den internationella organisationen ICAO (för internationell luftfart)  fram ett klimatavtal för all världens flygbolag, kallat Corsia. Avtalet innebar att före 2027 behövde inget flygbolag minska sina utsläpp. Efter år 2027 kan ett flygbolag fortsätta flyga klimatskadligt om man kompenserar genom att ”köpa” utsläppsminskningar gjorda i andra branscher.

Men EU-kommissionen återvände sedan till frågan och föreslog år 2021 att europeiska flygbolag klarar lite hårdare krav än så. EUs stora klimatpaket ”Green Deal” skulle tvinga en inblandning av klimatvänligt bränsle i tankarna.
Starten blir ändå försiktig med 2 procent hållbart bränsle som minimum år 2025 och 6 procent år 2030. Slutmålet sätts till 70 procent klimatvänligt bränsle år 2050 – alltså det år som EU har åtagit sig att vara 100 procent klimatneutralt.

Faktum är att det fortfarande råder en brist på slagkraftiga klimatvänliga alternativ för flyg. För bilar finns elmotorer och biobränsle men för flyget ligger utvecklingen fortfarande i startblocken. Flygbranschen har därför reagerat på EU-kommissionens förslag med begäran om offentlig finansiering av forskning kring till exempel nya slags bränslen. Flygplatsernas företrädare oroar sig för att bli tvungna att köpa in, lagra och tanka nya former av bränsle.

I Europaparlamentet såg dock en svensk ledamot (Erik Bergkvist) en affärschans för svenska skogsbolag och pressade på för att få restprodukter från skogsindustrin godkänt som biobränsle.

Det nya förslaget

EU-kommissionen föreslår att från år 2025 ska det bli obligatoriskt för flygbolag att blanda 2 procent hållbart flygbränsle i tanken. Andelen ska stiga till 5 procent år 2030 och till 63 procent år 2050 (vilket skärptes i det slutgiltiga beslutet till 6 procent resp 70 procent).
Förslaget gäller kommersiell passagerartrafik som avgår från en EU-flygplats, med undantag för små plan och små flygplatser.
Flygbolagens vana att flyga med mer bränsle ombord än resan kräver ska begränsas (tyngden ger onödiga extra utsläpp).
Vilka hållbara bränslen som kan komma ifråga definieras med fördel för syntetiska bränslen och avancerade biobränslen.

Sveriges inställning

Regeringen Andersson stödde förslaget men ansåg att det borde vara tuffare. Sverige har sedan 2021 krav på en inblandning om 0,8 procent biobränsle för svenskt flyg vilket ökar gradvis till 27 procent år 2030.

Formalia kring beslutet

Förslaget bygger på artikel 100.2 i EUs fördrag vilken handlar om transport i luft, till sjöss och på väg. Det innebär att beslutet ska tas med kvalificerad majoritet i ministerrådet och att Europaparlamentet är medbestämmande (majoritetsbeslut). EUs ekonomiska och sociala kommitté samt Regionkommittén ska konsulteras.

Vad händer nu?

Rådet tog sin position i juni 2022 där man bland annat lade in större möjlighet för enskilda EU-länder att variera bestämmelser. Europaparlamentet tog sin position i juli 2022 och skärpte kommissionens förslag på flera punkter.
De två lagstiftarna kunde sedan i april 2023 enas om en gemensam version. Den blev skarpare än ursprungsförslaget. Flygplanen ska bl a år 2050 ha nått 70 procent inblandat biobränsle.

Fler frågor

Europaparlamentets rapportör, José Ramon Bauza Diaz
EU-kommissionens presstalespersoner (klimat) Ministerrådets presskontakter (klimat)

Läs mer…

Livslångt lärande på riktigt

Tänk att få åka på kurs varje år i ett ämne man väljer själv – med bibehållen lön. Eller att spara ihop sina veckor för att satsa på den där trädgårdsmästarutbildningen man drömt om istället för att hänga kvar som revisor. Just så ser EUs vision ut.

Pandemin och miljardregnet över EU

Coronapandemin har slagit hårt mot Europas ekonomi och många miljarder har letats fram för att lindra smällen. Med pengarna väcks också frågor om makt och om EU nu är på väg att vinna mer.

Sommartiden inte förbi

”För sista gången!,” lovade en kvällstidningsrubrik i slutet av oktober 2020 medan en annan höll sig till ”Kanske för sista gången”.
Men något EU-beslut om att ge upp sommartiden finns inte. Bara ett förslag som ligger i en byrålåda.

En europeisk åklagare för att skydda EU-kassan

Att lura EU-kassan på pengar låter sig göras lite lättare om man opererar i flera länder samtidigt. EU vill skaffa sig en särskild åklagare för att stoppa bedrägerier på 50 miljarder euro om året.