EU ser snett på smugglade hundvalpar

Strykrädda valpar som hukar i en trång bur – vi har sett bilderna i upprörande reportage. Nu vill Europaparlamentet att svaret på den otäcka handeln ska bli en registrering av alla hundar och katter i EU.

Minst var tredje europé har en hund eller katt som husdjur och många av oss lägger ner en hel del pengar på dem: Halsband, täcken, sovkorgar, leksaker och kostsamma försäkringar. Med så mycket pengar i omlopp har husdjur blivit en stor handel. När EU genom projektet ’inre marknaden’ öppnade gränserna mellan EU-länder, växte marknaden märkbart och lämnade stort utrymme för illegal handel.

I flera EU-länder finns nu rena fabriker där valpar föds upp i stora volymer för att skeppas ut till kärlekstörstande hussar och mattar med förfalskade stamtavlor och vaccineringsintyg. Priset för en hund kan bli väldigt högt men något slags rekord slog nog svenska Försvarsmakten som blev pålurade genetiskt undermåliga hundar för 250 000 kronor styck.

Ur samhällets synpunkt har den illegala handeln med husdjur många nackdelar, utöver att den ofta innebär grymhet mot djuren:

  • Den fortplantar djur med medfödda skador eller olyckliga temperament,
  • Den kan sprida sjukdomar okontrollerat som drabbar både djur och människor,
  • Den ger goda förtjänster till kriminella ligor.

För Sverige som kämpat hårt med att hålla den dödliga sjukdomen rabies borta, är risken akut att sjukdomen kan få fäste igen. Man känner till flera enstaka fall av rabiessjuka djur. Tullen stoppade 2017 och 2018 nära 4 300 hundar från att komma in – och avlivade nära 600 av dessa – men anser att mörkertalet i djursmuggling är mycket större.

Från början hade EU ingen tanke på att alls reglera husdjur men för att hålla djursjukdomar under kontroll, infördes 2004 krav på ett pass och veterinärintyg för ett husdjur som togs med på resa. Dessförinnan placerades husdjur i karantän ofta på tre veckor minimum innan de släpptes in. Numera krävs både tatuering eller mikrochip som kan identifiera djuret, samt vaccinationsintyg mot rabies och till slut passet, vilket bara tilldelas efter veterinärkontroll.

Detta har ändå inte alls räckt för att få bukt med den illegala handeln som tvärtom bara verkar växa. Mot annan gränsöverskridande brottslighet har EU gripit in med gemensamt höjda straffnivåer och europeiskt polissamarbete liksom åklagarsamarbete. Domstolarna har befogenheter att begära utländska misstänkta utlämnade eller att frysa deras tillgångar. Hundsmuggling har dock inte setts som ett grovt brott så istället för polis och fängelse, är det tullare utan extra resurser och böter som väntar den som har oturen att åka fast.

I februari 2020 debatterade Europaparlamentet frågan. Man begärde därefter skärpt lagstiftning. Med de överväldigande siffrorna 607 ja-röster mot 3 nej-röster, röstades en uppmaning till EU-kommissionen igenom om att lägga fram lagförslag med krav att alla EU-länder inför obligatorisk registrering av alla hundar och katter. Bara så kan den grymma djurhandeln bromsas, tror Europaparlamentarikerna. 22 EU-länder har redan någon form av anmälan eller registrering av framför allt hundar. Sverige är ett av dessa med obligatorisk registrering och märkning av hundar. Frågan om samma krav borde ställas för katter utreddes 2019 men vann inte regeringens stöd.

Det nya förslaget

Resolutionen uppmanar kommissionen att föreslå lagar om att medlemsländerna ska införa obligatorisk märkning och registrering av alla katter och hundar. Uppgifterna ska samlas i nationella databaser och kunna delas mellan medlemsländerna. Regler för sk hundfabriker bör skärpas, straffen för illegal handel bör skärpas och kontrollerna ökas. I december 2019 uppmanades EU-kommissionen även av EUs regeringar i ministerrådet, att se över och lägga förslag om förbättrad välfärd för djur, inklusive hundar.

 

Sveriges inställning

Regeringen har inget förslag att ta ställning till. Alla svenska partier representerade i Europaparlamentet röstade för resolutionen.

Formalia kring beslutet

En resolution från parlamentet riktad till EU-kommissionen är aldrig bindande. Men den väger tungt politiskt, inte minst för att sittande EU-kommission har lovat parlamentet delaktighet i vilka lagförslag som ska skrivas.  Just denna resolution får extra tyngd eftersom antalet ja-röster är unikt många och stödet kommer från i stort sett alla politiska grupper från vänster till höger.

Ministerrådets uppmaning till EU-kommissionen i december 2019 om att föreslå förbättringar i lagstiftningen för djurs välfärd bör också följas upp inom ett år.

Vad händer nu?

Uppmaningen riktas till EU-kommissionen som förväntas komma tillbaka med ett lagförslag inom det närmaste året så att det kan passera lagstiftningsprocessen senast 2024.

Fler frågor

Initiativtagande ledamöter i Europaparlamentet:

 

Övriga inom EU:

 

Svenska kontakter:

 

Intresseorganisationer:

Läs mer…

Vilda Västern på Europas vägar

En dansk lastbilschaufför åtalas för att ha spärrat in levande grisar i sin bil i över 40 timmar, under en färd ned mot Kroatien.
Det är bara en av många skandaler som avslöjats på senare år inom EUs vägtransporter och som nya regler nu ska försöka bromsa.

Vem ska få toppjobben i EU?

Vart femte år väljer EU-länderna ett nytt Europaparlament och den här gången sker detta den 26 maj 2019. I samma veva ska också flera av EU:s toppjobb besättas.

Så leder Sverige EU-stafetten

”Grönare, säkrare och friare” ska Europa bli när Sverige tar över EU-ordförandeskapet enligt statsminister Ulf Kristersson.