EU ser snett på smugglade hundvalpar

Strykrädda valpar som hukar i en trång bur – vi har sett bilderna i upprörande reportage. Nu vill Europaparlamentet att svaret på den otäcka handeln ska bli en registrering av alla hundar och katter i EU.

Minst var tredje europé har en hund eller katt som husdjur och många av oss lägger ner en hel del pengar på dem: Halsband, täcken, sovkorgar, leksaker och kostsamma försäkringar. Med så mycket pengar i omlopp har husdjur blivit en stor handel. När EU genom sin gemensamma marknad öppnade gränserna mellan EU-länder, växte marknaden för husdjur märkbart.

I flera EU-länder finns rena fabriker där valpar föds upp i stora volymer för att skeppas ut till kärlekstörstande hussar och mattar med förfalskade stamtavlor och vaccineringsintyg. Priset för en hund kan bli väldigt högt men något slags rekord slog nog svenska Försvarsmakten som blev pålurade genetiskt undermåliga hundar för 250 000 kronor styck.

Ur samhällets synpunkt har den illegala handeln med husdjur många nackdelar, utöver att den ofta innebär grymhet mot djuren:

  • Den fortplantar djur med medfödda skador eller olyckliga temperament,
  • Den kan sprida sjukdomar okontrollerat som drabbar både djur och människor,
  • Den ger goda förtjänster till kriminella ligor.

För Sverige som kämpat hårt med att hålla den dödliga sjukdomen rabies borta, är risken akut att sjukdomen kan få fäste igen. Man känner till flera enstaka fall av rabiessjuka djur. Tullen stoppade 2017 och 2018 nära 4 300 hundar från att komma in – och avlivade nära 600 av dessa – men anser att mörkertalet i djursmuggling är mycket större.

Från början hade EU ingen tanke på att alls reglera husdjur men för att hålla djursjukdomar under kontroll, infördes 2004 krav på ett pass och veterinärintyg för ett husdjur som togs med på resa. Dessförinnan placerades husdjur i karantän ofta på tre veckor minimum innan de släpptes in. Numera krävs både tatuering eller mikrochip som kan identifiera djuret, samt vaccinationsintyg mot rabies och till slut passet, vilket bara tilldelas efter veterinärkontroll.

Detta har ändå inte alls räckt för att få bukt med den illegala handeln som tvärtom bara verkar växa. Hundsmuggling har dock inte setts som ett grovt brott så istället för polis och fängelse, är det tullare och böter som väntar den som åker fast.

I februari 2020 begärde Europaparlamentet skärpt lagstiftning med de överväldigande siffrorna 607 ja-röster mot 3 nej-röster. Man vill se krav på alla EU-länder att ha obligatorisk registrering av hundar och katter.

22 EU-länder har redan någon form av anmälan eller registrering av framför allt hundar. Sverige är ett av dessa med obligatorisk registrering och märkning av hundar samt, sedan våren 2023, även för katter.

Det nya förslaget

Resolutionen uppmanade kommissionen att föreslå lagar om att medlemsländerna ska införa obligatorisk märkning och registrering av alla katter och hundar. Uppgifterna ska samlas i nationella databaser och kunna delas mellan medlemsländerna.
Regler för sk hundfabriker bör skärpas, straffen för illegal handel bör skärpas och kontrollerna ökas.
I december 2020 uppmanade även EUs regeringar i ministerrådet, EU-kommissionen att se över och lägga förslag om förbättrad välfärd för djur, inklusive hundar.

 

Sveriges inställning

Regeringen har inget förslag att ta ställning till. Alla svenska partier representerade i Europaparlamentet röstade för resolutionen.

Formalia kring beslutet

En resolution från parlamentet riktad till EU-kommissionen är aldrig bindande. Men den väger tungt politiskt, inte minst för att sittande EU-kommission har lovat parlamentet delaktighet i vilka lagförslag som ska skrivas.
Just denna resolution får extra tyngd eftersom antalet ja-röster är unikt många (607 ja-röster mot 3 nej-röster) och stödet kommer från i stort sett alla politiska grupper från vänster till höger.

Vad händer nu?

EU-kommissionen lovade vid sitt tillträde att återkomma med förslag till skärpta regler för djurs välfärd före 2023 års utgång.
Eftersom det inte hade synts till före september 2023, riskerar det att inte komma i tid för sittande parlament som går till omval i juni 2024.

Fler frågor

Initiativtagande ledamöter i Europaparlamentet:

Svenska kontakter:

 

Intresseorganisationer:

Läs mer…

Zelenskyj utmanade EU och vann

”Bevisa att ni är med oss. Bevisa att ni är européer och då kan livet vinna över döden och ljuset över mörkret. Slava Ukraini!”

EU-beslutet följde inte strikt den europeiska processen. Men ibland trumfar politiken reglerna.

Svenskt skogsbruk i EUs fokus

I en klimatstrid har Sverige den ovana rollen som miljövännernas fiende. Det handlar om svenskt skogsbruk och där stundar nu batalj på flera fronter.

Jorden vi ärvde – marken den gröna

Föreställ er att EU skulle reglera var vi bygger bostadsområden eller vägar… Detta är faktiskt nästa klimatinsats som EU-kommissionen förväntar sig av oss – att skydda orörd mark för klimatet och ekosystemens skull.