Nu är det gonatt för fossilbilen

Efter 2035 får bilar på fossilbränsle inte säljas i EU. Biltillverkarna är redo och kanske rentav snabbare än lagstiftarna den här gången.

EUs lagstiftare tuggar sig igenom stora klimatpaket  dessa år, dels i den Gröna Given (för att vara klimatneutralt år 2050) och dels i  Fit for 55 (delmålet för år 2030 att minska utsläpp med 55 procent).

Förslaget om att minska utsläpp från motorfordon är visserligen bara ett i raden men helt klart ett av de viktigare. Av EUs utsläpp står personbilar och lätta lastbilar/skåpvagnar för 15 procent. Det ger en ovälkommen tredje plats (efter energiproduktion och industrin) i ligan över de största utsläpparna.

EU-lagstiftarna väljer nu att fasa ut fossilbränsle-fordon helt och hållet istället för att fortsätta år efter år med att skärpa utsläppskraven. År 2030 ska Europas fordonspark släppa ut 55 procent mindre växthusgaser än året 2021. År 2035 ska utsläppen vara nere i noll.

Det betyder i klartext att bara nya bilar med noll utsläpp kan säljas efter 2035. Äldre bilar får fortsätta att köras och tankas som förut, tills de behöver skrotas. År 2050 räknar man med att de gamla bilarna är försvunna ur cirkulationen utom enstaka antika exemplar.

Elbilen förväntas nu ta fossilbilarnas plats. Vägen hit har varit lång och krokig. EU startade på tidigt 1990-tal med att begära sänkta utsläpp från bilar och har höjt kraven cirka vart femte år sedan dess. Men bilindustrin har bromsat varje nytt steg med motiveringen att ingen ny teknologi finns som kan klara lägre utsläpp. Detta har fått EU-lagstiftarna att ge dem undantag och långa övergångstider.
Droppen kom dock 2015 när Volkswagen med flera bolag , visade sig ha byggt in fusk i hur bilavgaser mättes.

Den här gången ligger dock lagstiftarna och biltillverkarna i fas med varandra. Redan före beslutet, var prognosen att år 2030 kommer 65 procent av nysålda bilar i Europa vara elbilar. Nissan och Volkswagen lovar att hälften av deras bilar är elbilar år 2030 medan Audi och Mercedes redan har fler elbilsmodeller än Volkswagen. Volvo satsar på enbart elbilar år 2030 och Toyota har sagt sig ha samma ambition. Ford tänker bara sälja elbilar i Europa 2030 och Renault räknar med 90 procent elbil det året.

Resultatet av att bilproducenterna lägger så mycket resurser på att utveckla elbilsmodeller är att styckepriset faller. Kostnaden för att tillverka en fossilbil eller en elbil beräknas vara detsamma kring 2026-2027 och därefter blir elbilen billigare. Att köra elbil ska alltså inte längre behöva vara en lyx.

Parallellt med utsläppsreglerna förhandlas nu hur snabbt alla EU-länder behöver få utbyggt laddstationer. Redan år 2026 bör det gå att ”tanka” sin elbil var sjätte mil längs motorvägar, anser Europaparlamentet.

Bildebatten är dock inte över med det. Batteriernas miljö- och klimatvänlighet diskuteras liksom trängseln som bilarna ställer till i storstäderna.

Det nya förslaget

Koldioxidutsläpp för nya personbilar ska år 2030 vara 55 procent lägre än år 2021 och för lätt lastbil/skåpvagn ska utsläppen då vara 50 procent lägre. Dessa mål gäller genomsnittet för en fordonstillverkares hela flotta, inte bil för bil. För bägge fordonsgrupper ska utsläppen år 2035 vara noll. Om fordonstillverkare säljer bilar som ger högre utsläpp än tillåtet, kostar det 950 euro per utsläppt gram CO2 och per fordon.

EU utvecklar en ny utvärderingsmodell för avgaser till 2025 som ska användas av alla teststationer.

Sveriges inställning

Regeringen hälsade förslaget välkommet i september 2021 och tyckte att årtalet för nollutsläpp kunde flyttas fram till 2030. Det måste ackompanjeras av höga krav på utbyggnad av laddstationer. Regeringen konstaterade att Volvo Cars vore det enda svenska bolag som berörs men att förslaget inte skulle utgöra ett problem för tillverkaren. Sveriges ambition att minska luftföroreningar skulle hjälpas av förslaget.

Formalia kring beslutet

Förslaget är en förordning vilket innebär att det träder i kraft för hela EU utan att det först behöver godkännas som lag i riksdagen eller andra nationella parlament.

Det grundas på artikel 192, punkt 1 i EU-fördraget vilket innebär den normala gången där beslut kräver godkännande i rådet med kvalificerad majoritet och i Europaparlamentet med majoritet. EUs ekonomiska och sociala kommitté ska höras liksom Regionkommittén.

Vad händer nu?

Förslaget har tagits i Europaparlamentet den 8 juni 2022 och i miljöministerrådet den 29 juni. De två lagstiftarna har förhandlat fram en gemensam version som blev klar 27 oktober.

Nu ska förhandlarna ta med slutresultatet tillbaka till sina uppdragsgivare för slutgiltigt godkännande.

Fler frågor

Europaparlamentets rapportör, Jan Huitema
EU-kommissionens presstalesperson, Tim McPhie
Ministerrådets presstalesperson, Johanna Store
Volvo Cars pressrum
Naturskyddsföreningen

Läs mer…

En europeisk åklagare för att skydda EU-kassan

Att lura EU-kassan på pengar låter sig göras lite lättare om man opererar i flera länder samtidigt. EU vill skaffa sig en särskild åklagare för att stoppa bedrägerier på 50 miljarder euro om året.

Så leder Sverige EU-stafetten

”Grönare, säkrare och friare” ska Europa bli när Sverige tar över EU-ordförandeskapet enligt statsminister Ulf Kristersson.

En europeisk räddningstjänst

Sommaren och hösten 2017 drog skogsbränder och stormar över hela södra Europa och in över de brittiska öarna. Minst 200 människor dog. En mörknande himmel kunde ses ända bort på svenska västkusten.

Rymden med plats för alla

President Trump överraskade alla när han i juni 2018 meddelade att nu skulle USA skaffa sig en ny militär gren, en ”Space Force.”
EU planerar också en rymdstyrka men den är framförallt tänkt för civila ändamål, inte militära.

Rädda snuset – igen

Sista helgen i november landade ett privatjet på Arlanda med delar av tobakskoncernen Philip Morris´ ledning ombord. De hade kommit för att ta ett nyförvärv i besittning – Swedish Match. De möttes av svarta kvällstidningsrubriker om att snuset var hotat av EU.

Att ta tåget i Europa

Greta Thunberg tog tåget till Davos och plötsligt var det som en propp släppte och alla undrade: I dessa tider av klimatoro – varför ska det vara så svårt att åka tåg i Europa?