När man jagar monster på nätet

Ett EU-förslag för att jaga pedofiler på nätet har hamnat i hetluften, misstänkt för att öppna en dörr till att spionera fritt på oss alla.

EU-kommissionären för polisfrågor, Ylva Johansson, vill se tuffa åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn på internet. Det slags brott tycks bara växa i antal och när Europol ledde ett tillslag i Tyskland mot en sådan liga nyligen, fann man att den hade 400 000 medlemmar.

Barnsexbrott lever för evigt på nätet där bilder och filmer säljs och sprids i det oändliga. Idag söker flera plattformar och appar frivilligt efter sexbrott mot barn bland deras tjänster och rapporterar dessa till myndigheterna. Men EU-kommissionen vill gå längre. I ett lagförslag tänker man tvinga alla internetföretag i riskzonen att scanna, anmäla och ta bort materialet.

Men lagförslaget leder till en cyberjakt som går skrämmande långt, anser kritiker. Att avläsa och söka alla bilder, videos och meddelanden blir ett grovt intrång i människors privatliv.

Inte alla företag, bemöter EU-kommissionären Johansson sina kritiker. Varje företag skulle visserligen behöva göra en riskbedömning av sina tjänster och lämna in den till en nationell myndighet men bara de företag där det finns det en reell risk för att tjänsterna utnyttjas till att sprida övergrepp på barn, ska åläggas att aktivt söka brottsliga materialet.

Här går sedan åsikterna isär om vad tekniken kan åstadkomma i sammanhanget. Ylva Johansson jämför granskningen med att använda magnet för att leta efter en nål i höstack. Magneten skulle inte se höet, bara nålen. Det stämmer bara vad gäller redan existerande bilder, anser till exempel TechCrunch. För andra kategorier som nyare bilder, där barn själva lurats att lägga ut egna bilder eller grooming av barn (text) räcker inte tekniken utan det krävs att människor går in och gör bedömningar av vad som sagts eller synts.

Europeiska dataskyddsstyrelsen liksom dataskyddsmyndigheten är också tveksamma. Förslaget har svagheter som kan riskera privatlivets skydd, hävdar bägge två i ett utlåtande. Särskilt bekymrad är man över risken för att kryptering som ett tryggt sätt att skydda innehåll, skulle undermineras genom att en bakväg in i meddelanden och bilder måste användas för att uppnå förslagets instruktioner.

Det nya förslaget

De nya reglerna för att motarbeta pedofili på internet, skulle dels ålägga företag som driver plattformar, appar och servrar att genomföra en riskbedömning om deras tjänster kan användas för det slags brott. Bedömningen ska överlämnas till en nationell myndighet som kan utfärda ett föreläggande till företaget om att söka genom meddelanden, bilder och videon som förekommer hos dem och ta ner illegalt material. Ett EU-center skulle upprättas som kan bistå medlemsländerna i detta arbete.

Sveriges inställning

Regeringen är positiv till förslaget och bedömer att det inte skulle strida mot svensk grundlag vad gäller yttrandefrihet eller tryckfrihet.

Formalia kring beslutet

Förslaget bygger på artikel 144 i fördraget om tillnärmande av lagstiftning vilket innebär den normala beslutsprocessen där rådet tar beslut med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet med majoritet. EUs ekonomiska och sociala kommitté ska konsulteras liksom EUs regionala kommitté. Likaså ska både europeiska dataskyddsmyndigheten (EDPS) och dataskyddsstyrelsen (EDPB) konsulteras. Förslaget är en förordning som träder i kraft i alla EU-länder sex månader efter att slutgiltigt beslut har tagits.

Vad händer nu?

Förslaget sändes till de två lagstiftarna i maj 2022 för förhandlingar. När rådet och parlamentet enats sig om sina versioner, ska de två mötas för att förhandla fram ett slutgiltigt beslut.

Fler frågor

Europaparlamentets rapportör, Javier Zarzalejos,
Skuggrapportör för socialistiska gruppen, Hélène Fritzon
Ylva Johanssons pressstalesperson, Anitta Hipper
Justitieminister Gunnar Strömmers presstalesperson, Caroline Opsahl

Läs mer…

Vindkraft möter motstånd – även ute till havs

Vindkraftverk till havs har blivit hoppet för mer och klimatvänlig el utan att störa lokalbefolkningens utsikt på det vis landburen vindkraft gör. Nu vaknar dock protesterna här med. Fisket och fiskarna har fått tungt stöd för sitt motstånd.

EU ser snett på smugglade hundvalpar

Strykrädda valpar som hukar i en trång bur – vi har sett bilderna i upprörande reportage. Nu vill Europaparlamentet att svaret på den otäcka handeln ska bli en registrering av alla hundar och katter i EU.

Snart kommer ett europeiskt bankID

En ”digital plånbok” kallas nyheten som EU arbetar med att införa, en digital identitet så att medborgare kan sköta bank- och myndighetsärenden, betala skatt, handla på nätet eller söka studieplats. Plånboken ska innehålla allt som t ex körkort, vaccinpass, student-ID eller bussbiljetter.

En europeisk åklagare för att skydda EU-kassan

Att lura EU-kassan på pengar låter sig göras lite lättare om man opererar i flera länder samtidigt. EU vill skaffa sig en särskild åklagare för att stoppa bedrägerier på 50 miljarder euro om året.

Rätten att få reparerat – för jordklotets skull

Att den amerikanska tidskriften och mode-ikonen Vogue uppmärksammar småländska skogsägare är ovanligt. Men smarta klimatlösningar intresserar många och Södra Skogsägarna har just en sådan: En process för att återvinna textilier så att de kan bli modeplagg på nytt.