När medborgarna får säga sitt… blir det rökfritt

Förbjud all försäljning av tobaksprodukter för alla européer födda 2010 och efter. Det är ett oväntat förslag, radikalt till och med. Men EU-kommissionen tänker faktiskt ge idén en chans att bli lag.

Uppslaget kommer inte från någon EU-politiker eller EU-byråkrat. Det kommer från en grupp européer som har tagit ett så kallat ”medborgarinitiativ”. Dessa initiativ är inget mindre än alla EU-medborgares möjlighet att få vara med och bestämma vad som ska lagstiftas på EU-nivå.

Nu är vi ju 447 miljoner EU-medborgare totalt, så risken för att små grupper kidnappar denna demokratiska chans har minskats genom att EU lagt in spärrar.

För att ett medborgarinitiativ ska kvalificera sig till att bli övervägt och utrett av EU-kommissionen krävs:

* att frågan ligger inom EUs juridiska och politiska kompetens,
* att frågan inte är avsett som trams eller dumheter,
* att idén inte bryter mot EUs grundläggande värderingar.

Hur man hanterar tobaksprodukter är EU-kompetens, eftersom detta är varor som säljs på den inre marknaden. EU har också rätten att förbjuda eller begränsa rätten att fritt sälja produkter som kan vara skadliga – det ligger inom politikområden folkhälsa och miljö. Initiativet har bedömts vara allvarligt menat och ligga inom värderingsramen.

Den legala tröskeln har alltså tobaks-initiativet klarat. Nu väntar en annan tuff uppgift, en högst praktisk begränsning är nämligen också:
* att inlämnarna av förslaget kan bestyrka namnunderskrifter från minst en miljon EU-medborgare från minst sju olika EU-länder.

Tobaks-initiativet har nu sex månader på sig att samla in sina namnunderskrifter. Om någon läsare är hågad att hjälpa till, så är vad icke-rökarna önskar sig (förutom säljförbudet) att EU vidtar åtgärder för…

* att åstadkomma tobaks- och cigarettstumps-fria kuster och stränder,
* att skapa ett europeiskt nätverk för tobaksfria nationalparker,
* att utöka ”vaping-zoner” utomhus och,
* att förbjuda all tobaksreklam.

Att få ihop en miljon namnunderskrifter är inte enkelt att åstadkomma. Därför brukar det bli redan etablerade, stora organisationer som klarar detta nålsöga. Sammanlagt har 118 medborgarinitiativ nått EU-kommissionen sedan möjligheten öppnades 2012. 91 initiativ har godkänts för nästa steg, liksom tobaksinitiativet.

Av de som föll, stupade 23 stycken på legala grunder, 40 drogs tillbaka av organisatören och 43 fick ihop alltför få namnunderskrifter. Där föll till exempel ett krav på att EU-sången (Betthovens ode till glädjen) ska sjungas på esperanto eller en utfasning av all kärnkraft.

Totalt har bara sex stycken medborgar-initiativ lyckats, de har blivit föremål för utredning av EU-kommissionen huruvida de bör bli förslag att lägga fram för de två lagstiftarna: Europaparlamentet och ministerrådet.

”End The Cage” (att bura in djur i lantbruket i onödan) är närmast att gå helt i mål. EU-kommissionen lovar att före utgången av 2023  föreslå en humanare lagstiftning för djur på bondgårdar.

One of Us, en av de första, önskade att EU inte finansierade forskning i mänskliga embryon. Man vann att diskussionen kom upp på bordet men förblir trots allt EU-ländernas nationella sak att avgöra för egen del.

Förbjud glyfosat som växtskyddsmedel var mycket brett uppbackat och vann några insatser från EU-kommissionen men bromsades av EU-regeringarna i ett senare skede. Frågan är fortsatt på radarn.

Det absolut svåraste hindret att passera visar sig alltså vara, att lagstiftarna inte alltid uppskattar medborgarnas goda idéer.

Det nya förslaget

Tobaksinitiativet registrerades den 24 augusti och har nu sex månader på sig att samla namnunderskrifter i minst sju EU-länder.

Sveriges inställning

Någon formell svensk position kommer inte förrän idéerna omvandlats till ett formellt EU-förslag. Varken den mest kända svenska medborgarorganisationen mot tobak ”A Non-Smoking Generation” eller den äldsta Visir (Vi som inte röker) tycks ännu inte ha plockat upp vad som sker på EU-nivån.

Formalia kring beslutet

Medborgarinitiativet skrevs in i EUs Lissabonfördrag som började gälla 2009, artikel 11 punkt 4 samt artikel 24 punkt 1. Men det blev konkret användbart först från 2012 när EU-kommissionen hade skapat en process för att ta emot och reagera på initiativen i förordningarna 211/2011 och 2019/788.

Hela gången finns här.

Vad händer nu?

När sex månader har förflutit (den 24 februari 2023) och om en miljon korrekta namnunderskrifter kommit in, kommer EU-kommissionen utreda om önskemålen går att omvandla till korrekt juridisk text. Ofta visar det sig svårt. Då kan kommissionen välja att ta andra former av initiativ. Svaret kommer därefter i form av en kommunikation och ett pressmeddelande från kommissionen på deras hemsida för medborgarinitiativ.

Fler frågor

Läs mer…

Klimatkampen möter GMO-tvisten

GMO-mat – farligt eller nödvändigt? Frågan klyver Europa så effektivt att den i decennier helt förlamat EU. Nu kan dock klimatkampen ge GMO dödsstöten – och livsluft åt nygamla proteingrödor.

Vem ska få toppjobben i EU?

Vart femte år väljer EU-länderna ett nytt Europaparlament och den här gången sker detta den 26 maj 2019. I samma veva ska också flera av EU:s toppjobb besättas.

Rädda snuset – igen

Sista helgen i november landade ett privatjet på Arlanda med delar av tobakskoncernen Philip Morris´ ledning ombord. De hade kommit för att ta ett nyförvärv i besittning – Swedish Match. De möttes av svarta kvällstidningsrubriker om att snuset var hotat av EU.

En europeisk åklagare för att skydda EU-kassan

Att lura EU-kassan på pengar låter sig göras lite lättare om man opererar i flera länder samtidigt. EU vill skaffa sig en särskild åklagare för att stoppa bedrägerier på 50 miljarder euro om året.