Sök
Stäng denna sökruta.

När medborgarna får säga sitt… blir det rökfritt

Förbjud all försäljning av tobaksprodukter för alla européer födda efter 2010. Det är ett oväntat förslag, radikalt till och med. Men EU-kommissionen tänker faktiskt ge idén en chans att bli lag.

Uppslaget kommer inte från någon EU-politiker eller EU-byråkrat. Det kommer från en grupp européer som har tagit ett så kallat ”medborgarinitiativ”. Dessa initiativ är inget mindre än alla EU-medborgares möjlighet att få vara med och bestämma vad som ska lagstiftas på EU-nivå.

Nu är vi ju 447 miljoner EU-medborgare totalt, så för att begränsa risken för att små grupper kidnappar denna demokratiska chans har EU lagt in några spärrar.

För att ett medborgarinitiativ ska kvalificera sig till att bli övervägt och utrett av EU-kommissionen krävs därför:

* att frågan ligger inom EUs juridiska och politiska kompetens,
* att frågan inte är avsett som trams eller dumheter,
* att idén inte bryter mot EUs grundläggande värderingar.

Hur man hanterar tobaksprodukter är EU-kompetens, eftersom detta är varor som säljs på den inre marknaden. EU har också möjlighet att förbjuda eller begränsa rätten att fritt sälja produkter som kan vara skadliga – det ligger inom politikområden folkhälsa och miljö. Initiativet har bedömts vara allvarligt menat och ligga inom värderingsramen.

Den legala tröskeln har alltså tobaks-initiativet klarat så man fick grönt ljus i augusti 2022 för att gå vidare. Nu väntar nästa tuffa uppgift. En högst praktisk begränsning är nämligen också:
* att inlämnarna av förslaget kan bestyrka namnunderskrifter från minst en miljon EU-medborgare från minst sju olika EU-länder.

Tobaks-initiativet har tolv månader på sig att samla in sina namnunderskrifter, mellan januari 2023 och 2024. Om någon läsare är hågad att hjälpa till, så är vad icke-rökarna önskar sig (förutom säljförbudet) att EU vidtar åtgärder för att…

* förbjuda tobaksförsäljning efter år 2028 till alla födda efter år 2010.
* att åstadkomma tobaks- och cigarettstumps-fria kuster och stränder,
* skapa ett europeiskt nätverk för tobaksfria nationalparker,
* utöka ”vaping-zoner” utomhus och att,
* förbjuda all tobaksreklam.

Att få ihop en miljon namnunderskrifter är inte enkelt att åstadkomma. Därför brukar det bli redan etablerade, stora organisationer som klarar detta nålsöga. Sammanlagt har 118 medborgarinitiativ nått EU-kommissionen under de tolv första åren som möjligheten funnits. 91 initiativ har godkänts för nästa steg, liksom alltså tobaksinitiativet.

Av de som föll, stupade 23 stycken på legala grunder, 40 drogs tillbaka av organisatören och 43 fick ihop alltför få namnunderskrifter. Där föll till exempel ett krav på att EU-sången (Beethovens Ode till glädjen) ska sjungas på esperanto eller att Europa ska utfasa all kärnkraft.

Totalt har bara sex stycken medborgarinitiativ lyckats, de har blivit föremål för utredning av EU-kommissionen huruvida de bör bli förslag att lägga fram för de två lagstiftarna, Europaparlamentet och ministerrådet.

”End The Cage” (att bura in djur i lantbruket i onödan) är det initiativ som är närmast att gå helt i mål. EU-kommissionen lovar att före utgången av 2023 föreslå en humanare lagstiftning för djur på bondgårdar.

One of Us, en av de första, önskade att EU inte finansierar forskning i mänskliga embryon. Man vann att diskussionen kom upp på bordet men det förblir trots allt EU-ländernas nationella sak att avgöra för egen del.

Förbjud glyfosat som växtskyddsmedel var mycket brett uppbackat och vann några insatser från EU-kommissionen men dessa bromsades sedan av EU-regeringarna i ett senare skede. Frågan är fortsatt på radarn.

Det absolut svåraste hindret att passera visar sig alltså vara, att lagstiftarna inte alltid uppskattar medborgarnas goda idéer.

Det nya förslaget

Tobaksinitiativet vill från år 2028 förbjuda försäljning av tobaksprodukter till alla födda efter år 2010.
Det vill bl a åstadkomma ett tobaksfritt Europa genom tobaks- och cigarettstumps-fria kuster och stränder, skapa ett europeiskt nätverk för tobaksfria nationalparker, utöka ”vaping-zoner” utomhus och förbjuda all tobaksreklam.

Sveriges inställning

Någon formell svensk position kommer inte förrän idéerna omvandlats till ett formellt EU-förslag. Varken den mest kända svenska medborgarorganisationen mot tobak ”A Non-Smoking Generation” eller den äldsta Visir (Vi som inte röker) tycks ännu ha plockat upp vad som sker på EU-nivån.

Formalia kring beslutet

Medborgarinitiativet skrevs in i EUs Lissabonfördrag som började gälla 2009, artikel 11 punkt 4 samt artikel 24 punkt 1. Men det blev praktiskt användbart först efter 2012 när EU-kommissionen hade skapat en process för att ta emot och reagera på initiativen i förordningarna 211/2011 och 2019/788.

Hela gången finns här.

Vad händer nu?

EU-kommissionen utreder först om frågan är något som EU kan reglera och om önskemålen går att omvandla till korrekt juridisk text.
Om det skulle visa sig svårt kan kommissionen välja att ta andra former av initiativ. Svaret kommer i form av en kommunikation och ett pressmeddelande från kommissionen på deras hemsida för medborgarinitiativ.
I fallet tobak godkändes initiativet och en officiell kampanj för namninsamling startades den 16 januari 2023. Nu har arrangörerna tolv månader på sig att klara målet om 1 miljon namn från minst 7 EU-länder.

Fler frågor

Läs mer…

Vilda Västern på Europas vägar

En dansk lastbilschaufför åtalas för att ha spärrat in levande grisar i sin bil i över 40 timmar, under en färd ned mot Kroatien.
Det är bara en av många skandaler som avslöjats på senare år inom EUs vägtransporter och som nya regler nu ska försöka bromsa.

Företag fångat i folkstorm

I februari 2020 blev svenska H&M utpekad som medskyldig till tvångsarbete och förtryck i Kina. Företaget bryter därför allt samarbete med Huafsu Fashion och passar på att uttrycka sin oro för drabbade arbetare. Nu har de smugit sig tillbaka på den kinesiska marknaden. Läs mer i vår senaste artikel på EU-kollen.

Ett europeiskt bankID

En ”digital plånbok” kallas nyheten som EU arbetar med att införa, en digital identitet så att medborgare kan sköta bank- och myndighetsärenden, betala skatt, handla på nätet eller söka studieplats. Plånboken ska innehålla allt som t ex körkort, vaccinpass, student-ID eller bussbiljetter.

Ingen rättsstat – inga EU-pengar

Efterskalvet av coronapandemin skakar om Europas ekonomi och många, många miljarder har letats fram för att lindra smällen. Med de stora summorna väcks också frågor om makt och om EU nu är på väg att vinna mer.

EU ger konsumenten nya vapen

I USA är ”class action” eller grupptalan ett känt och omskrivet fenomen, för att inte tala om föremål för spännande långfilmer. Det är alltså möjligheten

EU som artisternas beskyddare

Pengar, politiskt skydd och enklare lagar behövs för artister och konstnärer – ge dem helst en särskild ”europeisk status,” förklarar Europaparlamentet.