Nya regler ska stoppa körkortsflykt inom EU

En trafikfarlig förare fick sitt körkort indraget i Sverige men köpte ett nytt i Rumänien att fortsätta köra med på svenska vägar. Nya körkortsregler från EU kan sätta stopp för det.

 

Sveriges Radio berättade i mars 2024 en otrevlig historia om en ung gängkriminell som varit inblandad i flera trafikolyckor, kört ifrån polisen i biljakt, dömts för olovlig körning och grov vårdslöshet i trafik – men ändå har ett giltigt körkort kvar.

I Sverige har körkortet dragits in men det gick att köpa ett annat i EU-landet Rumänien utan förarprov eller annan koll, visar reportaget. Transportstyrelsen – som får in 20 000 ansökningar årligen om att byta ett utländsk körkort mot ett svenskt – säger att de har inte vetskap nog för att kunna vägra byta ut körkort eller på annat sätt stoppa fusket.

Men räddningen undan dessa olyckliga situationer behöver inte vara långt bort. Våren 2023 föreslog EU-kommissionen tre nya regelpaket som ska strama upp trafiksäkerheten utan att tumma på EU-medborgares rätt att byta in sitt körkort om man flyttar till annat EU-land.

Det första förslaget skapar digitala körkort som är lättare att ha med sig (i mobiltelefon) men också lättare för polisen att dra in.
I förslaget ingår också att införa två års prövoperiod för nyblivna förare liksom strikt noll promille alkohol för dessa. Från 17 års ålder ska man få köra bil eller lastbil med en mer erfaren förare vilket kan underlätta att ta lastbilskort på gymnasiet. Här fanns också ändringar som skulle höja åldern för att köra EPA-traktor från 15 till 16 år.

Det andra förslaget öppnar för att Transportstyrelsen och dess motsvarigheter i andra EU-länder kan börja digitalt dela information om trafikbrott med varandra. Det kan bli användbart när vi går vidare till det tredje förslaget.

Det tredje förslaget sätter nämligen upp kriterier för när ett körkort kan dras in. Där framgår att ett land ska ha rätt att dra in körkort även om det är utfärdat i ett annat EU-land, om föraren diskvalificerat sig genom bl a trafikbrott. Och då ska körkortet anses indraget för körsel i alla EU-länder.

Den trafikfarlige föraren i Sveriges Radios reportage skulle med andra ord under de nya reglerna förlora sitt digitala körkort i Sverige och inte kunna byta till sig ett nytt från ett annat EU-land. (Körkort från länder utanför EU kan inte användas för att byta till sig ett svenskt körkort.)

Alla tre förslag ingår i en drive för att öka trafiksäkerheten på europeiska vägar. De senaste 20 åren har antalet dödsolyckor gått ner från drygt 50 000 om året till under 20 000 inom EU. Men målet är en nollvision för år 2050 så mer behöver göras.
Runt 20 procent av alla de trafikbrotts-utredningar där fler nationaliteter är inblandade misslyckas idag men man hoppas kunna göra bättre från sig med ovanstående förslag.

Det nya förslaget

Förslag nr 1 handlar om körkorten och det helt nya är att de föreslås bli digitala vilket både gör det lättare att ha med sig men också för polisen att dra in.

Vidare ställs som krav på körkortsutbildning moment om att ta hänsyn till mer sårbara trafikanter (cyklister, osv) men också eco-driving. Nya körkort ska komma med två års prövoperiod. Från 17 år ska man kunna köra bil eller lastbil med en mer erfaren förare vid sin sida vilket välkomnas av åkeribranschen som hoppas kunna utbilda fler förare.
EU-kommissionen föreslår också en återkommande hälsokontroll.

Bland de många körkortskriterierna handlar några om arbetsmaskiner och bakom detta döljer sig vad som i Sverige har utvecklats till EPA-traktorer. Här föreslås minimiåldern höjas från 15 till 16 år och maxfarten från 30 till 45 km/tim.

Förslag nr 2 handlar om utbyte av trafikbrotts-information digitalt mellan berörda myndigheter. Här går åsikterna isär om vilken slags brott som det skulle gälla – allt från grova brott, smitning och körning under åverkan till att köra för fort och ligga för nära bilen framför.

Förslag nr 3 handlar om indragande av körkort. Med dagens regler kan ett körkort bara dras in av det land som har utfärdad körkortet och indragningen gäller bara för detta land.

De nya reglerna skulle tillåta ett land där ett grovt trafikbrott har begåtts att dra in ett körkort utställt av ett annat EU-land. Att köra under påverkan eller utsätta andra för fara kan också vara skäl. Körkortet skulle då anses vara indraget i hela EU.

Sveriges inställning

Regeringen formulerar sig ovanligt luddigt kring förslagen. Man säger sig dela målen som ska uppnås, fruktar att det blir dyrt att införa digitala körkort men är vag om ifall man som helhet är positiv eller negativ.

Dock uppskattade regeringen och röstade ja till att EPA-traktorer får höjd minimiålder till 16 år och ökad maxfart till 45 km/tim.

Formalia kring beslutet

Samtliga tre förslag – om digitala körkort, om utbyte av information digitalt kring trafikbrott samt om indragande av körkort vilar alla på artikel 91 punkt 1 i EU-fördraget. Det innebär att det krävs en enkel majoritet i EU-parlamentet samt en kvalificerad majoritet i ministerrådet för beslut.

Både EUs regionkommitté och Ecosoc ska konsulteras.

Vad händer nu?

Digitala körkort – Parlamentet tog sin version av förslaget den 28 februari 2024. Man inväntar nu att ministerrådet ska enas om sin version för att slutförhandla en gemensam version.

Informationsutbyte
– Ett utökat förslag är godkänt av parlamentets transportutskott i december 2023 och avvaktar omröstning i det samlade parlamentet samt ministerrådet.

Indragande av körkort – Europaparlamentet tog sin version av förslaget den 6 februari 2024 och väntar nu på att ministerrådet ska enas om sin version för att inleda förhandlingar om en slutversion.

Fler frågor

Läs mer…

Direktiv för din frukost

Om frukt i marmelad och socker i apelsinjuicen borde det vara enkelt att enas. Men det visar sig lätt bli en blandad kompott.

Pandemin och miljardregnet över EU

Coronapandemin har slagit hårt mot Europas ekonomi och många miljarder har letats fram för att lindra smällen. Med pengarna väcks också frågor om makt och om EU nu är på väg att vinna mer.

Sommartiden inte förbi

”För sista gången!,” lovade en kvällstidningsrubrik i slutet av oktober 2020 medan en annan höll sig till ”Kanske för sista gången”.
Men något EU-beslut om att ge upp sommartiden finns inte. Bara ett förslag som ligger i en byrålåda.

Vilda Västern på Europas vägar

En dansk lastbilschaufför åtalas för att ha spärrat in levande grisar i sin bil i över 40 timmar, under en färd ned mot Kroatien.
Det är bara en av många skandaler som avslöjats på senare år inom EUs vägtransporter och som nya regler nu ska försöka bromsa.

Plasten, avfallet och småbåtarna

800 000 småbåtsägare i Sverige kan dras in i EUs kamp mot avfall i havet, som nu hunnit fram till hamnars ansvar för att båtar och fartyg inte slänger skräp i vattnet.