Sök
Stäng denna sökruta.

Rädda snuset – igen

Sista helgen i november landade ett privatjet på Arlanda med delar av tobakskoncernen Philip Morris´ ledning ombord. De hade kommit för att ta ett nyförvärv i besittning – Swedish Match. De möttes av svarta kvällstidningsrubriker om att snuset var hotat av EU.

De svenska kvällstidningsrubrikerna i november 2022 följdes upp med en artikel som berättade att ett hemligt EU-dokument avslöjade planer att höja tobaksskatten vilket skulle landa i ett pris per snusdosa på 120 kronor.
Dokumentet var dock inte hemligare än att idén hade legat ute på internet för konsultation med allmänheten under 2021. För Philip Morris var skatteplanerna alltså ingen nyhet. Man kan nog lita på att bolagsledningen låtit undersöka framtiden för Swedish Match innan köpet gick igenom. I så fall kände de till att höjd tobaksskatt i EU inte gäller svenskt snus. Svenskt snus har nämligen ett helt unikt undantag i EU-lagstiftningen.

Den första gången snuset räddades var faktiskt 1994. Sverige ville bli medlem i EU men ändå slippa en del av de regler som fanns på EUs gemensamma marknad. Snuset var t ex en produkt som EU hade förbjudit bara två år innan, i ett försök att minska tobaksmissbruket i Europa.  Sverige ville ha kvar sitt snus. Lösningen blev helt unik – Sverige fick ett permanent undantag och rätten att fritt sälja snus inom svenska gränser. Permanenta undantag från EU-regler finns normalt inte. Eftergiften från EU-sidan var slående. Det enda Sverige avkrävdes i utbyte var att aldrig exportera snus till andra EU-länder där det förblivit förbjudet.

Trots denna spektakulära räddning har svenska politiker ändå regelbundet bestämt sig för att på nytt ”rädda snuset.” Varje gång EU ser över tobaksdirektivet brukar en eller flera svenska politiker utropa sig till snusets räddare och hyllas i tidningsrubriker. 2012 gick en svensk handelsminister så långt att hon lovade ”fullskaligt krig” mot EU över snuset.
Bäst av allt – räddningsinsatserna lyckas alltid. För Sverige har som sagt ett permanent undantag som ger oss rätt att tillverka och sälja snus som vi själva vill i Sverige.

Vi kommer troligen ändå få se fler ”räddningar” av det svenska snuset i framtiden och det beror på amerikanska Philip Morris. Skälet till att de köper hela Swedish Match (vars ägare till ca 75 procent var amerikanska kapitalinvesterare) är bolagets exportsuccé i USA – produkten Zyn som är ett vitt snus.

Swedish Match har alltid kampanjat med att snus är det bästa sättet att sluta röka och Philip Morris har upptäckt att det argumentet ger Zyn lysande försäljningssiffror. Nu ska Zyn säljas in i hela västvärlden där rökarna ständigt blir färre.
Här kommer Philip Morris säkert stöta på patrull bland EUs lagstiftare. Från Bryssel rapporteras nämligen att det vita snuset redan vunnit över belgiska tonåringar. Att just ungdomar funnit vad som i Europa ses som en inkörsport till nikotinet, är precis vad de europeiska lagstiftarna envist sagt sig INTE vilja se.

Det nya förslaget

EU-kommissionen planerar en uppdatering av tobaksdirektivet från 2011 men det har inte kommit ännu. Tankarna kring hur ett förslag borde se ut, återfinns i det dokument som kommissionen i maj 2022 la ut till allmän konsultation.
Bland annat övervägs att skatten bör vara densamma överallt för att minska tobakssmuggling. EU sätter idag en miniminivå på punktskatt för tobaksprodukter men de flesta EU-länder har nationellt valt att hålla högre skatter (i genomsnitt 80 procent av försäljningspriset).
Vidare finns numera en rad nya produkter på marknaden som e-cigaretter och vitt snus där ingen EU-reglering finns. Om hälsofaror finns även med dessa, kan regler om försäljning komma även där.

Sveriges inställning

Inget formell position finns ännu eftersom något förslag om vitt snus inte lagts fram.
Däremot diskuterade EU-nämnden 2021 EUs cancerplan där tobaksåtgärder utgör en del. Flera partier underströk att i deras åsikt bör tobaksbekämpningen inte inriktas på mindre skadliga produkter som t ex snus.

Formalia kring beslutet

Regler för punktskatter baseras på artikel 113 i fördraget när man behöver vidta åtgärder för att EUs inre marknad ska fungera (undvika smuggling, t ex). Detta betyder att det krävs enhällighet bland medlemsländerna för ett beslut. Parlamentet ska bara konsulteras liksom Ecosoc.
Regler om tobaksprodukter och liknande baseras istället på artikel 168 i fördraget som ger EU behörighet att samordna kampen mot hälsofaror, bl a tobak. Då gäller det vanliga lagstiftningsförfarandet, att ministerrådet ska besluta med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet med majoritet. Även här ska Ecosoc konsulteras.

Vad händer nu?

Så snart EU-kommissionen enats om hur förslaget bör se ut, läggs det fram för lagstiftarna, Europaparlamentet och ministerrådet. Samtidigt skickas det till nationella parlament som kan granska förslagen för att se om de kränker nationell suveränitet eller utgör ett oproportionerligt stort ingripande.

Fler frågor

Pressekreterare Simon Hoff hos socialminister Jakob Forssmed
EU-kommissionens talespersoner (skatt)
Ministerrådets presstjänst (skatt)

Läs mer…

Svenskt skogsbruk i EUs fokus

I en klimatstrid har Sverige den ovana rollen som miljövännernas fiende. Det handlar om svenskt skogsbruk och där stundar nu batalj på flera fronter.

Sommartiden inte förbi

”För sista gången!,” lovade en kvällstidningsrubrik i slutet av oktober 2020 medan en annan höll sig till ”Kanske för sista gången”.
Men något EU-beslut om att ge upp sommartiden finns inte. Bara ett förslag som ligger i en byrålåda.