Så leder Sverige EU-stafetten

Ett grönare, säkrare och friare Europa var planen när Sverige tog över EU-ordförandeskapet.

Likt en stafettpinne överlämnas varje halvår till nästa EU-land, ordförandeskapet i EUs ministerråd, platsen där EU-ländernas regeringar möts för att förhandla och nå beslut. Mellan januari och juli 2023 är det Sveriges tur.

Uppdraget har blivit både svårare och enklare sedan Sverige senast hade uppdraget att vara EU-ordförande, hösten 2009. Enklare – därför att EU har sedan sist fått både en permanent ”utrikesminister,” ”finansminister” och en ordförande för toppmötet (formellt kallat Europeiska rådet).[1] Svårare – därför att utmaningarna som EU idag möter har en global slagkraft. Kriget i Ukraina, energikrisen, galopperande inflation och ett USA som ignorerar frihandelsreglerna är alla frågor som listas på statsminister Kristerssons kom-ihåg-lapp.

Sverige förväntas dock inte lösa problemen utan uppdraget består i att hålla samman gruppen, att få de 27 nationerna att enas om en gemensam väg framåt.

Politiskt betyder detta för ordförandelandet framförallt att man måste lägga bort sina nationella invändningar och i alla lägen vara ”den vuxne i rummet.” Regeringen Kristersson blir därför den som kommer att få klubba en rad klimatbeslut – till exempel en social klimatfond – som hans parti och koalitionspartierna motsatte sig när de så sent som i somras var i opposition.

Regeringen Kristersson får också sy ihop de nya offentliga stöd som industrin ska få för att försvara europeisk industri mot USAs lockrop. Man fruktar att president Bidens mångmiljardbelopp till klimatbolag som bygger och producerar på amerikansk mark, annars kan skada europeisk ekonomi.

Om denna borgerliga regering tycker att det tar emot att ge upp sitt motstånd mot statsstöd, så kommer den ännu mer ogilla var pengarna ska komma ifrån: EU föreslås sätta upp en ny fond med gemensamma pengar som delar ut stöd till alla EU-länder.
Detta går rakt emot svenska politikers starka princip att inte ge en krona i onödan till EU.

Ett annat dilemma kan migrationspolitiken bli. EU har länge förhandlat ett paket åtgärder där hårdare kontroll vid gränserna kopplas ihop med bättre mottagande av ”godkända” flyktingar och – mest ogillat av allt – en fördelning av flyktingar mellan EU-länderna. Detta paket (framlagt av svenska EU-kommissionären Ylva Johansson) närmar sig avslut.
Om ett konsensus uppstår, får migrationsminister Maria Malmer Stenergard säga ja för svensk del.

Rent praktiskt betyder ordförandeskapet en enorm arbetsinsats. Man ska lägga dagordning och leda förhandlingar vid hundratalet ministermöten, flera tusen tjänstemanna- och expertmöten. Ordförandelandet ska stå i ständig kontakt med EU-kommissionen som lägger nya förslag samtidigt som den deltar aktivt i pågående förhandlingar för att presentera möjliga kompromisser.

Ordförandelandet ska stå till de folkvaldas tjänst i Europaparlamentet som bland annat vill se ministrar närvarande vid deras debatter eller kommittémöten. Viktigast av allt är dock att leda de trepartssamtal (triloger) där ministerrådet och parlamentet förhandlar fram de sista detaljerna i ny lagstiftning. Tiden mellan formella möten består av träffar, mail och telefonsamtal med otaliga deltagare för att leta sig fram till genomförbara kompromisser.

Ändå säger alla som har prövat, att det svåraste kommer dagen efter att ordförandeskapet är över: Att vänja sig vid tystnaden när ingen bryr sig om ens åsikt längre.

[1] Josep Borrell är ”Höge Företrädaren” i utrikespolitik, Paschal Donohoe är ordförande för eurogruppen av finansministrar och Charles Michel är EUs rådsordförande.

Det nya förslaget

Ordförandeskapet: Att turas om med ordförandeskap medlemmar emellan var mer naturligt när EU startade med de sex länder (Benelux, Frankrike, Italien och Tyskland) som bara möttes någon gång ibland.

Efter hand har EU vuxit till 27 länder med stora och välbemannade institutioner som utför ett permanent arbete inom alla samhällsområden. Skälet till att man ändå turas om med ordförandeskapet, är både att ge även små länder chansen att vara framträdande och att uppdraget blir en intensiv kurs i EU-politik vilket varje regering har nytta av.

Numera försöker man öka kontinuiteten i det europeiska arbetet genom att tre ordförandeskap enas om gemensamma riktlinjer. Att Sverige har fokus på klimat, säkerhet och konkurrenskraft har man alltså pratat sig samman om med Frankrike (ordförande våren 2022) och Tjeckien (ordförande hösten 2022).

Kan ett EU-land med ordförandeklubban i hand förhala eller försvåra beslut? I teorin ja, men ingen har vågat sig på det. Det landet får antagligen som minimum räkna med att bli utfryst och se ”sina” hjärtefrågor försummade länge framöver.

Däremot är det ändå möjligt att lyfta fram en hjärtefråga genom att ta upp den på dagordningen och driva på för att få med den i toppmötets slutsatser. Om det inte är en alltför udda begäran har man en hygglig chans att få gehör.

En bonus med uppdraget anses vara den PR man kan skänka sitt land.  Tidigare svenska statsministrar (Göran Persson 2001 och Fredrik Reinfeldt 2009) fick ta emot presidenter (George Bush och Vladimir Putin) och regeringschefer (Angela Merkel och David Cameron) och vann möjligen en statsmannaglans i svenska väljares ögon.

Bägge valde att sprida EU-ministermöten över Sveriges många städer för att ge en skjuts åt turism och matexport. Regeringen Kristersson nöjer sig med en avsparks-träff med EU-kommissionen i Kiruna men har placerat alla andra ministermöten på Arlanda för att spara pengar.

Sveriges inställning

Regeringen Kristersson har förklarat att man valt att lägga åt sidan sina svenska ståndpunkter under det halvår som EU-ordförandeskapet löper, för att istället agera lojalt som medlare och sammanhållande kraft i EU.

Att behålla den europeiska enigheten bakom Ukrainas strid, är prioritet nummer ett.

Även regeringens stöd i riksdagen, Sverigedemokraterna, lovade i starten av ordförandeskapet att vara ”konstruktiva” så länge uppdraget pågår.

Formalia kring beslutet

Läs mer i artikeln ovan.

Vad händer nu?

Fler artiklar om Sveriges ordförandeskap publiceras här under våren.

Fler frågor

Erik Wirkensjö, presschef för det svenska ordförandeskapet i Stockholm.

Sara Keusen, presschef för den svenska EU-representationen i Bryssel.

Hemsida till det svenska EU-ordförandeskapet.

Läs mer…

Ingen rättsstat – inga EU-pengar

Efterskalvet av coronapandemin skakar om Europas ekonomi och många, många miljarder har letats fram för att lindra smällen. Med de stora summorna väcks också frågor om makt och om EU nu är på väg att vinna mer.

Rädda snuset – igen

Sista helgen i november landade ett privatjet på Arlanda med delar av tobakskoncernen Philip Morris´ ledning ombord. De hade kommit för att ta ett nyförvärv i besittning – Swedish Match. De möttes av svarta kvällstidningsrubriker om att snuset var hotat av EU.

En europeisk åklagare för att skydda EU-kassan

Att lura EU-kassan på pengar låter sig göras lite lättare om man opererar i flera länder samtidigt. EU har skaffat sig en särskild åklagare för att stoppa bedrägerier på 50 miljarder euro om året.

Företag fångat i folkstorm

I februari 2020 blev svenska H&M utpekad som medskyldig till tvångsarbete och förtryck i Kina. Företaget bryter därför allt samarbete med Huafsu Fashion och passar på att uttrycka sin oro för drabbade arbetare. Nu har de smugit sig tillbaka på den kinesiska marknaden. Läs mer i vår senaste artikel på EU-kollen.