Sök
Stäng denna sökruta.

Rätten att få reparerat – för jordklotets skull

Att den amerikanska tidskriften och mode-ikonen Vogue uppmärksammar småländska skogsägare är ovanligt. Men smarta klimatlösningar intresserar många och Södra Skogsägarna har just en sådan: En process för att återvinna textilier så att de kan bli modeplagg på nytt.

Modebutiker världen över har som bekant börjat ta begagnade kläder i retur men än så länge hamnar mycket av det insamlade på någon sopstation. Vi i väst är så snabba med att köpa nytt att inte ens utvecklingsländerna klarar att ta emot mängden kastade kläder som vi gärna vill ge bort.

Södras Once More är inte bara en världsnyhet i modevärlden, det är också precis vad EU önskar sig från all industri.

En ”cirkulär ekonomi” står nämligen högt på EU:s agenda, alltså en ekonomi där miljötänket är del av designen för en produkts hela livscykel från start till slut (kallat ”ekodesign”).

Det betyder att rätt råvaror måste användas och att tillverkningsprocessen, förpackningen, transport och lagring ska vara genomtänkt så att när byxorna, cykeln eller bläckpennan en dag i framtiden har gjort sitt, kan alla enskilda delar tas tillvara igen.

Europaparlamentet önskade sig i december 2020 en lagstiftning av EU-kommissionen som bland annat ger konsumenten en ny rättighet: ”Rätten att få reparerat.” EU tog ett första steg i den riktningen med regler som från 2021 ställer krav på tillverkare av hushållsmaskiner att ha kvar i minst tio år reservdelar för alla modeller så att de går att reparera.

Påhejad av Europaparlamentet gick kommissionen vidare i mars 2022 med att föreslå att varor ska vara ekodesignade, alltså genomgående hållbara från vaggan till graven. I förslaget ingick rätten för EU-kommissionen att hindra tillverkare förstöra osålda varor om det skadar miljön.
Just modeindustrin blir först att hindras av EU från göra sig av med oanvända kläder. Med sex miljoner ton nya kläder som slängs varje år från Europa, innebär detta idag en enorm miljöpåverkan.

I mars 2023 kom ett lagförslag om ”Rätten att Få Reparerat” för konsumenter som inte vill slänga trasiga apparater. Dessa och andra lagförslag ska gärna också uppmuntra entreprenörer att satsa på reparationer så att konsumenterna får fler ställen att vända sig till.
Medborgargruppen ”Rätt att reparera” kampanjar samtidigt för att EU ska ställa höga krav på att när sällsynta mineraler används i datorer och telefoner, t ex, ska mineralerna samlas in och återanvändas. Man vill också se att tillverkare slutar kräva att bara deras egna reservdelar används i en lagad produkt.

Slit-och-Släng-samhället ska ersättas med det cirkulära samhället. Och där kan Södras återvunna textilier bli en eftertraktad teknologi.

Det nya förslaget

EU-förslaget ”Rätt att få Reparera” kom i mars 2023 och innehöll krav på att tillverkare att tillhandahålla möjligheter att få lagat skadade produkter.
EU-förslaget om ekodesign som kom i mars 2022, utökar och skärper tidigare regler för ekodesign. Det föreslår ett ramverk för hållbarhets- och energikrav för ett 30-tal varugrupper. EU-kommissionen skulle få ansvar att lägga fast detaljerade krav sedan ramen beslutats av lagstiftarna.
Digitala produktpass skulle finnas för spårbarhet.
Rätten att förstöra osålda produkter skulle kunna begränsas eller kunnaförbjudas av kommissionen om detta leder till stor negativ miljöpåverkan.

Initiativen ingår i ett paket lagförslag som ska leda till ett cirkulärt samhälle.

Sveriges inställning

Regeringen säger sig vara positiv till syftet med ”Rätten att Reparera” men planerar se till så att konsumentens intresse och näringsidkarens intresse blir väl balanserade.

Regeringen är också positiv till syftet med ekodesign-förordningen men vill försäkra sig om att EU-kommissionen inte får oproportionerligt stort inflytande jämfört med medlemsländerna.

Formalia kring beslutet

Både direktivförslaget om ”Rätten att Reparera” och förslaget till förordningen om ekodesign, baseras på artikel 114 (inre marknaden).

Det innebär att ministerrådet och Europaparlamentet måste bli eniga i ett gemensamt beslut. Ministerrådet ska då först besluta om sin position med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet om sin med enkel majoritet.

Vad händer nu?

Förslaget om ”Rätt att Reparera” gick till de två lagstiftarna i mars 2023. De ska därefter förhandla var på sitt håll innan de möts för att enas om en gemensam version.

Förslaget om ekodesign blev klart i Europaparlamentets version i juli 2023.
Ministerrådet blev klara i maj 2023.
De två lagstiftarna blev överens om en slutgiltig version i februari 2024.

Fler frågor

Läs mer…

Att ta tåget i Europa

Greta Thunberg tog tåget till Davos och plötsligt var det som en propp släppte och alla undrade: I dessa tider av klimatoro – varför ska det vara så svårt att åka tåg i Europa?

Pandemin och miljardregnet över EU

Coronapandemin har slagit hårt mot Europas ekonomi och många miljarder har letats fram för att lindra smällen. Med pengarna väcks också frågor om makt och om EU nu är på väg att vinna mer.

Vem får EU:s toppjobb?

Vart femte år väljer EU-länderna ett nytt Europaparlament. Denna gång sker det den 9 juni 2024. I samma veva ska också flera av EU:s toppjobb besättas.